Termékek
SMP a nagyvilágban
Kapcsolat
Nyerj az SMP-vel!
Aktuális állásajánlatok

50  Diszponens  
Az SMP a Motherson tagjaként
Az SMP 2011 óta a Samvardhana Motherson Group része, mely világszinten mintegy 135 ezer embernek ad munkát 270-nél is több üzemében, 5 kontinens 41 országában. A Motherson csoportot 1975-ben alapították és mára a világ 30 legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő autóipari vállalatainak egyike. 2009 óta a Motherson csoporthoz tartozik az SMR divízió is, melyet eredetileg 1935-ben alapítottak.
Egy cégcsoport. Egy név. Egy új logó mindenkinek.

A Motherson csoport, amelynek része a Samvardhana Motherson Peguform (SMP), új logót vezetett be, amelyet ezentúl minden cégcsoporton belüli vállalat használ. A csoport egyesíti vállalatainak vizuális identitását, hogy a közös kultúra elve láthatóbbá váljon. Minden vállalat továbbra is önellátóan működik. A logó megváltoztatása nem befolyásolja a Motherson és társaságai irányítási struktúráját és részesedésszerkezetét.
Az SMP 2011 óta a Samvardhana Motherson Group része, mely világszinten mintegy 135 ezer embernek ad munkát 270-nél is több üzemében, 5 kontinens 41 országában. A Motherson csoportot 1975-ben alapították és mára a világ 30 legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő autóipari vállalatainak egyike. 2009 óta a Motherson csoporthoz tartozik az SMR divízió is, melyet eredetileg 1935-ben alapítottak.
Nyerj az SMP-vel!

Részvételi- és játékszabályzat

I. A JÁTÉK ALAPADATAI

1. SMR Automotive Mirror Technology Hungary Betéti Társaság (székhely: 9245 Mosonszolnok, Szabadság utca 35.; cégjegyzékszám: 08-06-013901) mint a www.facebook.com/SMPKecskemetHU Facebook oldal üzemeltetője (a továbbiakban: SMP Kecskemét vagy Szervező) „NYERJ AZ SMP-VEL” nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes Facebook felhasználók számára (a továbbiakban: „Felhasználó vagy Résztvevő”).

2. A Játék célja az SMP Kecskemét költöztető szolgáltatásának promótálása és népszerűsítése.

3. A Játék 2021. december 3-án posztolás után indul 14:15 perckor, és 2021. december 7. 23:59 percig tart (a továbbiakban: „Játékidő”).

4. A Játékban bármely Facebookon regisztrált magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Facebook oldalt követi.

5. A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.

6. A Játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény értelmében szerencsejátéknak figyelemmel arra, hogy a Résztvevőt sem pénzfizetési kötelezettség, sem egyéb vagyoni érték nyújtási kötelezettség nem terheli annak érdekében, hogy a Játékban részt vehessen. A Játék nem ajándéksorsolásnak, hanem tétnélküli promócíós játéknak minősül, így nem minősül engedély- vagy bejelentésköteles tevékenységnek.

7. A Játékban kisorsolt nyereményt a Szervező biztosítja, amely egyben a Játék lebonyolítója is.

II. A JÁTÉK MENETE

1. A Játékban részt vehet minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legkésőbb a Játék kezdőnapján 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a Játékidő alatt a Szervező Facebook oldalán a Játékkal összefüggésben posztolt tartalomhoz a megfelelő betűt kommenteli (a kis- és nagybetű egyaránt elfogadott).

2. A Játékba nevezett hozzászólás nem lehet jogsértő és egyértelműen tartalmaznia kell a Játék megfejtéseként meghatározott választ. A hozzászólás utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, 1 (egy) Résztvevő 1 (egy) hozzászólással vehet részt a Játékban. Több válasz érkezése esetén mindegyik válasz érvénytelen.

3. A Szervező a 2021. október 27-28. napjain 1 (egy) nyertest és 1 (egy) pótnyertest sorsol. A sorsolásra számítógépes program segítségével kerül sor két tanú jelenlétében. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.

4. A Nyertes nyereménye 1 (egy) a Szervező logójával ellátott bögre (a továbbiakban: Nyeremény).

5. A Szervező fenntartja a jogot az érkező megjegyzések, kommentek moderálására, illetve törlésére is. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogsértő tartalmakat kommentelőket kizárja a Játékból. A Résztvevő a kizárása miatt a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

6. A nyertest az SMP Kecskemét a Facebookon keresztül értesíti a sorsolástól számított 3 (három) napon belül privát üzenetben, illetve a Facebook oldalon a nyertes nevét közzéteszi. Az értesítést az SMP Kecskemét a sorsolást követően egyszer teszi meg és a válaszra 3 (három) napot tart fenn. A nyertes elérhetetlensége esetén az azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti. Amennyiben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően (a) a nyertes kiértesítése, azonosítása vagy esetlegesen személyazonosítása sikertelen, vagy(b) a Nyereményt a nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, vagy (c) a nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, és ez a sorsolást követően megállapításra kerül, úgy a Szervező nyertest jogosult kizárni és pótnyertest sorsolni.

7. A nyertes a kizárása miatt a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

8. A Nyeremény sem annak átvételét megelőzően, sem az átvételt követően pénzre nem váltható és nem cserélhető ki másik nyereménytárgyra.

9. A Résztvevő elfogadja, hogy a Játék során kizárólag a Szervező az általa használt weboldal (https://hu.piliapp.com/random/wheel/) zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolást a Szervező a https://hu.piliapp.com/random/wheel/ zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen generálásával azt követően, hogy a játékosok neveit manuálisan beillesztette; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól. A Résztvevő e feltételek ellen kifogással nem él, és a jelen pontban foglalt szolgáltatás alkalmazását hitelesnek fogadja el.

10. A Nyertes nyertességének tényét a Szervező a Facebook közösségi oldalán teszi közzé, az adatkezelési szabályzatban foglaltak betartásával összhangban.

11. A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező vállalkozás viseli. A Szervező ezt meghaladó költségviselésre (különösen, de nem kizárólagosan utazási költségek megtérítése, szállásdíj) nem kötelezhető.

12. A nyereményre való jogosultság nem ruházható át.

13. A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében és kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett vagyoni és /vagy nem vagyoni kártérítési igényt, sérelemdíjat, a kommenteléssel mindezeket is elfogadja a Résztvevő.

14. A Résztvevőnek a Játékszabályzatban előírt követelményeknek és feltételeknek való megfelelését és ezen okból a Játékból való kizárását Szervező saját hatáskörben bírálja el.

15. A Résztvevő és a Szervező között esetlegesen felmerülő jogvitát a Felek békés úton próbálják meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre észszerű határidőn belül, úgy bármelyik fél jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt a magyar jog – ide nem értve a nemzetközi magánjog szabályait – szerint eljárást kezdeményezni.

16. A Résztvevő a Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a Résztvevő a jelen Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerülhet.

III. ADÓZÁS, EGYÉB KÉRDÉSEK

17. A Nyeremény a személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 70. § (6) bekezdés d) pontja alapján „Egyes meghatározott juttatásnak” minősül, amely esetében a Nyereményt terhelő személyi jövedelemadó alapja a Nyeremény szokásos piaci értékének 1,18-szorosa.

18. A nyertes Játékos – az adatvédelmi irányelvekkel összhangban – köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

19. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa megadott lakcímen vagy tartózkodási helyen a vonatkozó jogszabályok alapján helyettes átvevő részére is kézbesíthető a Nyeremény.

20. A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás, kérés, valamint panasz megtétele a Szervező részére részére e-mail útján küldhető és küldendő.

21. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Játék bármikor, indokolás nélkül történő felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, akár visszamenőleges hatállyal is, amelyről Facebook oldalán értesíti a Felhasználókat.

22. A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A Játék a Facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra.

23. A Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.

Nyereményjáték szabályzat letöltése

Adatvédelmi tájékoztatás a Társaság Facebook oldalán futó üzenőfali játékkal összefüggésben letöltése
Lökhárítók
Az autó külső megjelenése az első fontos benyomás, ha olyan egyedi márkáról beszélünk, mint a Mercedes-Benz vagy az Audi.

Kiváló minőségű alkatrészeivel az SMP sokat tesz hozzá ezen márkák vizuális képéhez.

Fejlesztéseinket és az alkalmazott rendszereinket olyan trendek befolyásolják, mint például az aerodinamikai tervezés, a fémek műanyagra cserélése és a hibrid technológiák megjelenése.

Az SMP Kecskeméten világszínvonalú lökhárítók gyártásában szakértő.
Műszerfalak
Nincs kétség afelől, hogy a biztonság a legfontosabb szempont, amikor autót vezetünk.

Ahhoz, hogy vezetés közben biztonságban és kényelemben is érezzük magunkat: a gépkocsi belső megjelenése sokat számít az elégedettségben.
Így a vezetés többről is szólhat - csodálatos élménnyé válik.

Az SMP Kecskeméten világszínvonalú műszerfalak gyártásában szakértő.
 

Kapcsolat
SMP Kecskemét

Cím: 6000 Kecskemét, Barényi Béla út 1.

Telefonszám: +36 30 309 7963
Tömegközlekedés

Cégünket tömegközlekedéssel a 2D buszjárattal tudja megközelíteni.
Online regisztráció beszállító partnerek részére:

Kapcsolat
Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat


Az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (a jelentkezési lap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az SMR Automotive Mirror Technology Bt. (SMP Kecskemét) az Önnel való kapcsolattartás céljából kezelje, és Önnel a fentebb felsorolt célokból kapcsolatba lépjen.

Az SMR Automotive Mirror Technology Bt. (SMP Kecskemét) a jelen adatkezelést a Magyarországon hatályos adatvédelmi szabályok – elsősorban a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – előírásainak mindenben megfelelően végzi.

Amennyiben Önnek olyan kérdése lenne, amely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, vegye fel velünk a a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen és megválaszoljuk kérdését.

Az SMR Automotive Mirror Technolgy Bt. (SMP Kecskemét) bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy törlését az alábbi elérhetőségen.

SMP Kecskemét Pf. 494 – 6001, Kecskemét